Grāmatvedības pakalpojumi

Mēs piedāvājam pilnu

grāmatvedības

nodokļu uzskaites pakalpojumu paketi, sagādāto pirmdokumentu apstrādi, grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšanu ar grāmatvedības datorprogrammu palīdzību, grāmatvedības un nodokļu atskaišu sagatavošanu un nodošanu kontroles iestādēs.Nodokļu optimizācija. Iekšējo

grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanu


atskaišu sagatavošana un uzņēmuma pārstāvēšana VID; Bilance Algas Nodokļu aprēķināšana un plānošana; Gada pārskatu sastādīšana. Grāmatvedība. grāmatvedības pakalpojumi aptver grāmatvedības uzskaiti un kārtošanu, gan atskaišu sagatavošanu (

bilances

, peļņas/zaudējumu aprēķinu,

bilances

,gan arī nepieciešamo nodokļu atskaišu sastādīšanu un to iesniegšanu,
gramatvedes.lv
grāmatvedības pakalpojumi

Kāpēc mēs?

Cik jums izmaksās sava grāmatvedība?

Augsti kvalificēts speciālists jums maksās no 700 EUR un vidēji kvalificēts no 450 EUR mēnesī. Šai summai pieskaitiet sociālo nodokli 23.59%, bez tam darbinieks arī dodas atvaļinājumā un jebkurā brīdī var saslimt un paņemt slimības lapu. Tāpat arī darba devējam jāsedz darbinieka veselības apdrošināšanas izmaksas. Vienas darba vietas aprīkojums maksā ne mazāk par 700 EUR. Klāt pie šīm izmaksām jums parādīsies arī šādas ikmēneša izmaksas: līgumi, drukājamās un kopējamās tehnikas uzturēšana, grāmatvedības programmu atjaunošana, konsultācijas, jūsu personāla kvalifikācijas celšana. Gala izmaksas nelielam uzņēmumam sastāda 15`000-30`000 EUR gadā.

Priekšrocības nododot grāmatvedības uzskaiti mūsu uzņēmumam:

Pakalpojumu pasūtītājam ir tiesības iekļaut grāmatvedības pakalpojumu izmaksas produkcijas pašizmaksas aprēķinā, ar to samazinot ar nodokli apliekamos ienākumus. Gadījumā, ja šī summa tiek izmaksāta grāmatvedim darba algas veidā, nepieciešams aprēķināt sociālo nodokli.

Mūsu speciālistu sagatavotības līmenis ir augstāks par grāmatvežu sagatavotības līmeni, kurus sev var atļauties mazie un vidējie uzņēmumi. Visi mūsu speciālisti tiek rūpīgi atlasīti – viņu iepriekšējā darba pieredze ir amatos ne zemākos kā galvenais grāmatvedis vai viņa vietnieks.

Mūsu klientiem, noslēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem, atkrīt vajadzība organizēt grāmatveža darba vietu un attiecīgi iegādāties datortehniku un programmnodrošinājumu.

Jebkurš grāmatvedis, pavadot daudz laika uzņēmuma ofisā, var piekļūt pie konfidenciālas uzņēmuma biznesa informācijas. Šāda situācija netiek pieļauta ar ārēju grāmatvedi, kurš apstrādā tikai saņemtos uzņēmuma dokumentus.

Individuāla pieeja ļaus jums koncentrēties uz saimniecisko darbību.

Uzturot štata grāmatvedi, jūs maksājat nevis par padarīto darbu, bet par laiku, ko viņš pavada ofisā. Pie darba apjoma pieauguma, jūs esat spiests palielināt štatu, bet pie apjoma samazinājuma jūs turpināt maksāt augsto algu.

Sadarbojoties  ar mums uz līguma pamata, jūs apmaksājat tikai to darba apjomu, kurš reāli eksistē dotajā brīdī. Vēl jo vairāk – jums strādās vesels uzņēmums par viena speciālista algu un jums vairs nevajadzēs saskarties ar personāla atlases, papildus darba vietas, aprīkojuma, programmatūras un citām problēmām.

Jūs vairs nesatrauks atvaļinājumi, darbinieka slimība, darba uzteikšana no darbinieka puses un citas problēmas – mēs strādājam 365 dienas gadā, mums nav nepieciešama atpūta, mēs neslimojam un neaizejam no darba pašā atbildīgākajā brīdī. Noslēdzot ar mums līgumu, jūs ietaupāt uz nodokļu rēķina, tā kā mūsu pakalpojumi samazina ar nodokli apliekamos ienākumus.

Mēs piedāvājam pilnu grāmatvedības un nodokļu uzskaites pakalpojumu paketi, kas sevī ietver klienta sagādāto pirmdokumentu apstrādi, grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšanu ar grāmatvedības datorprogrammu palīdzību, grāmatvedības un nodokļu atskaišu sagatavošanu un nodošanu kontroles iestādēs.

Ieguvumi sadarbojoties ar mums ir acīm redzami:

1. Jums nevajadzēs uzticēt lietu kārtošanu un būt atkarīgam no jums nezināma speciālista kvalifikācijas.

2. Izzūd vajadzība rēķināties ar sava grāmatveža rakstura īpatnībām un personīgajām problēmām.

3. Bez tam, bieža grāmatvežu maiņa noved pie sajukuma un nolaidības grāmatvedības uzskaitē un palielina kļūdu skaitu. Grāmatvedības kļūda, atklāta nodokļu pārbaudes laikā, var uzņēmumam izmaksāt ļoti dārgi. Ja jūs gribat izvairīties no šāda veida problēmām – jums nepieciešams jauns un svaigs skatījums un daudzām jau sen ierastām lietām.

4. Veiksmīgi uzņēmumi visā pasaulē sen izmanto profesionālu grāmatvedības uzņēmumu pakalpojumus.

5. Jums ir iespēja pa e-pastu saņemt  mūsu speciālistu konsultācijas jums radušos grāmatvedības un nodokļu jautājumos.

6. Grāmatvedības uzskaite pieprasa uzticību starp klientu un izpildītāju. Šo attiecību pamatā ir pilnīga jūsu informācijas konfidencialitātes nodrošināšana.

Mūsu uzņēmuma veiktās grāmatvedības uzskaites priekšrocības:

1. Mūsu uzņēmumā strādā speciālisti ar augstāko izglītību, kuri ir uzkrājuši pieredzi veicot grāmatvedību dažādās uzņēmējdarbības sfērās un kuri nemitīgi paaugstina savu kvalifikāciju.

2. Mūsu uzņēmums jums garantē kvalitatīvi izpildītu darbu: laicīgi nodotas atskaites, pareizi sarēķināti un laicīgi samaksāti nodokļi bez soda un kavējuma naudām.

3. Atšķirībā no štata grāmatveža mūsu uzņēmums neslimo, neņem atvaļinājumus un neaiziet dekrētā.

Mēs sniedzam grāmatvedības pakalpojumus ne pirmo gadu, un praksē esam izstudējuši Latvijas likumdošanu attiecībā uz nodokļiem un grāmatvedības uzskaiti. Mūsu pakalpojumi ir stabilas jūsu uzņēmuma izaugsmes ķīla. Mūsu speciālisti ir gatavi uzņemties jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti un viņu profesionālais līmenis garantē augstu grāmatvedības pakalpojumu kvalitāti.


This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional!   Valid CSS!   Powered by SiteCommander CMS   Created by Zaharov.info
Latvijas Reitingi